globusunited.co.il - איך משפיעים על החלטות בכנסת
תמונות
וידאו

איך משפיעים על החלטות בכנסת

בקיץ האחרון יצאו מאות אלפים להפגין בכל המדינה תחת הכותרות – מחאה חברתית, צדק חברתי ובעיקר – התעוררות. הייתה בהפגנות האלה תחילת התעוררותו של מעמד הביניים שהרגיש כאילו יותר מדי זמן לוקחים ממנו – כמעט מבלי להחזיר – ועוד מי שלוקח הוא מדינת ישראל ולא גוף עברייני כזה או אחר. במהלך ההפגנה היו אנשים שיצאו נגדה והמסר שלהם היה ברור – זה לא יעזור ואתם לא ממוקדים. כשחושבים על זה – באמת צורתה של ההפגנה הייתה בעייתית. לא היה משהו קוהרנטי בצעקה – חוץ מרשימת דרישות, אבל בסופו של דבר לא הובנה השיטה שבה המפגינים מצפים להשיג את כל הדרישות שלהם – חוץ מלצעוק כמובן. ברגעים אלה נחשפה השיטה הדמוקרטית במערומיה – לא משנה כמה ברור וכמה חזק אנשים יגידו את מה שהם רוצים – אין סיבה שזה ישנה משהו. השיטה הדמוקרטית עובדת על פי חוקים מאוד ברורים – אחת לכמה שנים בוחרים ממשלה אשר צריכה לקבל רוב מסויים ואותה הממשלה מחליטה את כל ההחלטות החשובות במהלך תקופת כהונתה. ההפגנה העלתה את השאלה – אבל מה אם יש לי דרישות עכשיו – או בעצם, איך אני משפיע על חברי הכנסת? בין מאות מיליוני שקלים שמוצאים על ריהוט משרדי, משכורות והטבות אשר ניתנות להם – כיצד יכולים חברי הכנסת לשמוע את קולו של האזרח? במנותק משנת בחירות, במנותק ממצע מפלגתם, במנותק ממשנה פוליטית ואינטריגות של תוככי הכנסת – אלא באופן ברור את קולו של העם?

מסלולים ללב השלטון

בסופו של דבר, כמו שאנחנו יודעים כיום – קיימות דרכים להשפיע על חברי הכנסת שלנו. הן אולי מורכבות, אולי מלוכלכות – אבל מה שבטוח – אף אחת מהן לא עוברת דרך הפגנה לא אלימה בכיכר המדינה.

המשך מאמר